• 01 PPMY - Nota Ringkas Pegawai Pembangunan Masyarakat S41
 • 02.1 PSI - Nota Ringkas Pegawai Psikologi (Umum Kaunseling) S41
 • 02.2 PSI - Nota Ringkas Pegawai Psikologi (Umum Kaunseling) S41 (Nota AKPK)
 • 03 PSIK - Nota Ringkas Pegawai Psikologi (Klinikal) S41
 • 04 PPM - Nota Ringkas Pegawai Penyediaan Makanan C41
 • 05 PJA - Nota Ringkas Penolong Jurutera (Awam) JA29
 • 06 PJE - Nota Ringkas Penolong Jurutera (Elektrik) JA29
 • 07.1 PJK - Nota Ringkas Penolong Jurutera (Elektronik) JA29_Peraturan, Piawaian Dan Akta Perubatan
 • 07.2 PJK - Nota Ringkas Penolong Jurutera (Elektronik) JA29_Sistem Kejuruteraan - Asas Sistem Elektrik Elektronik
 • 07.3 PJK - Nota Ringkas Penolong Jurutera (Elektronik) JA29_Peralatan Perubatan
 • 07.4 PJK - Nota Ringkas Penolong Jurutera (Elektronik) JA29_Perkhidmatan Sokongan Hospital Klinik
 • 07.5 PJK - Nota Ringkas Penolong Jurutera (Elektronik) JA29_Naiktaraf Penggantian Pembaikan Bangunan, Sistem Dan Peralatan Kejuruteraan
 • 07.6 PJK - Nota Ringkas Penolong Jurutera (Elektronik) JA29_Pengurusan Aset
 • 08 PJM - Nota Ringkas Penolong Jurutera (Mekanikal) JA29
 • 09 PPS - Nota Ringkas Penolong Pegawai Sains C29
 • 10 PPP - Nota Ringkas Penolong Pegawai Psikologi S29
 • 11 PPPM - Nota Ringkas Penolong Pegawai Penyediaan Makanan C29
 • 12 PPTM - Nota Ringkas Penolong Pegawai Teknologi Makanan C29
 • 13 PPA - Nota Ringkas Penolong Pengurus Asrama N29
 • 14 JPO - Nota Ringkas Juruteknik Perubatan (Prostetik Ortotik) U19
 • 15 JTP - Nota Ringkas Juruteknik Perubatan (Bilik Acuan) U19
 • 16 PNA - Nota Ringkas Penyelia Asrama N19
 • 17 PYM - Nota Ringkas Pembantu Penyediaan Makanan N19